Розумовий розвиток молодшого шкільного віку. Діти шкільного віку MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Ігри та розвиток
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Розумовий розвиток молодшого шкільного віку. Діти шкільного віку

35. Розумовий і пізнавальний розвиток дітей молодшого шкільного віку

Для сприйняття молодшого школяра характерна висока емоційність і яскравість сприймаються образів. Гірше сприймаються символічні й схематичні зображення, краще - наочний матеріал. Малий життєвий досвід не дозволяє школярам точно оцінювати час і простір.

Часто є абстракцією історичні дати, дітям важко зрозуміти віддаленість подій в часі, в більшості випадків значно недооцінюються маленькі і переоцінюються великі інтервали часу.

Обмеженість в сприйнятті простору може призводити до неправильної організації робочого місця, труднощі швидкого читання через звуження рядків, помилок в сприйнятті та написанні схожих букв і цифр, глазомірним помилок при вимірі та ін.

Головна особливість уваги молодшого школяра - це відносно слабка довільність. За час навчання в початковій школі всі властивості уваги, крім перемикання, стають майже такими ж, як у дорослого. Перемикання ж в цьому віці розвинене навіть краще, ніж у дорослих, що пояснюється рухливістю нервових процесів. Шкільне навчання сприяє розвитку пам'яті молодшого школяра. Досить швидко в перші шкільні роки розвивається механічна пам'ять, відстає в темпах опосередкована, логічна пам'ять, так як в більшості випадків дитині вистачає для засвоєння матеріалу і механічною.

Якщо не приділяти належної уваги в ці роки становленню опосередкованого, логічного запам'ятовування, це негативно позначиться на навчанні в середньому і старшому ланці школи. Інтелектуальний розвиток молодшого школяра йде за наступними напрямками:

1) широке використання мови як засіб мислення;

2) три види мислення (наочно-дієве, наочно-образне, логічне) взаємно збагачують і доповнюють один одного.

Якщо який-небудь з видів мислення не використовується при навчанні, то інтелектуальний розвиток дитини йде однобічно.

Молодші школярі опановують поняттями, навчаються порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Процес порівняння у дітей одного і того ж віку може проходити по-різному.

Найчастіше діти знаходять відмінність, рідше - подібність.

Другокласники при порівнянні виділяють більшу кількість ознак, ніж першокласники.

Якщо порівнюються нові предмети, то учні легше виявляють різні риси, якщо предмети відомі - схожі якості.

При повторному порівнянні стає більшою кількість виділених ознак подібності. Операція порівняння іноді підмінюється простим рядоположени-ням предметів, тобто спочатку відзначаються властивості одного предмета, а потім - іншого.

Узагальнення молодші школярі найкраще роблять, відштовхуючись від конкретних ситуацій, детальних описів. Критерієм добре зробленого узагальнення виступає вміння навести конкретний приклад, відповідний отриманим знанням.

Отже, за період початкової школи розумовий і пізнавальний розвиток дитини помітно прогресує.

Розумовий розвиток молодшого школяра

Молодший шкільний вік містить в собі значний потенціал розумового розвитку дітей, але точно визначити його поки що не представляється можливим. Різні рішення цього питання, що пропонуються вченими-педагогами і практиками-викладачами, майже завжди пов'язані з досвідом застосування певних методів навчання і діагностики можливостей дитини, і не можна заздалегідь сказати, в стані або не в змозі будуть діти засвоювати складнішу програму, якщо використовувати досконалі засоби навчання і способи діагностики навченості. Ті дані, які представлені далі, не слід розглядати як нормативні. Вони скоріше вказують на те, чого може домогтися нормальна дитина при не найкращих методах і засобах навчання, при нині діючих навчальних програмах, не завжди враховують можливості дітей. За перші три-чотири роки навчання в школі прогрес в розумовому розвитку дітей буває досить помітним. Від домінування наочно-дієвого і елементарного образного мислення, від допонятийного рівня розвитку і бідного логікою роздуми школяр піднімається до словесно-логічного мислення на рівні конкретних понять. Початок цього віку пов'язано, якщо користуватися термінологією Ж. Піаже і Л. С. Виготського, з домінуванням дооперационального мислення, а кінець - з переважанням операціонального мислення в поняттях. У цьому ж віці досить добре розкриваються загальні та спеціальні здібності дітей, що дозволяють судити про їх обдарованості.

Комплексний розвиток дитячого інтелекту в молодшому шкільному віці йде в декількох різних напрямках: засвоєння і активне використання мови як засобу мислення; з'єднання і взаємозбагачуватися вплив один на одного всіх видів мислення: наочно-дієвого, наочно-образного і словесно-логічного; виділення, відокремлення і щодо незалежне розвиток в інтелектуальному процесі двох фаз: підготовчої та виконавчої.

На підготовчій фазі рішення задачі здійснюється аналіз її умов і виробляється план, а на виконавчої фазі цей план реалізується практично. Отриманий результат потім співвідноситься з умовами і проблемою. До всього сказаного слід додати вміння міркувати логічно і користуватися поняттями. Перше з названих напрямів пов'язаний з формуванням мови у дітей, з активним її використанням при вирішенні різноманітних завдань. Розвиток в цьому напрямку йде успішно, якщо дитину навчають вести міркування вголос, словами відтворювати хід думки і називати отриманий результат.

Другий напрямок у розвитку успішно реалізується, якщо дітям даються завдання, що вимагають для вирішення одночасно і розвинених практичних дій, і вміння оперувати образами, і здатності користуватися поняттями, вести міркування на рівні логічних абстракцій.

Якщо будь-який з цих аспектів представлений слабо, то інтелектуальний розвиток дитини йде як односторонній процес.

При домінуванні практичних дій переважно розвивається наочно-дієве мислення, але може відставати образне і словесно-логічне. Коли переважає образне мислення, то можна виявити затримки в розвитку практичного і теоретичного інтелекту. При особливої ​​уваги тільки до вміння міркувати вголос у дітей нерідко спостерігається відставання в практичному мисленні і бідність образного світу. Все це в кінцевому рахунку може стримувати загальний інтелектуальний прогрес дитини.

Підготовча фаза орієнтування в умовах розв'язуваної задачі є дуже важливою для розвитку інтелекту, так як діти на практиці часто не справляються із завданням саме тому, що не вміють аналізувати її умови. Такий недолік зазвичай долається за рахунок спеціальних вправ, спрямованих на порівняння між собою умов в схожих один на одного завдання. Такі вправи особливо корисні тоді, коли дітям для зіставлення пропонуються завдання зі складними умовами, між якими існують тонкі, ледь помітні, але істотні відмінності і від яких залежить напрямок пошуку правильної відповіді. Важливо, щоб діти навчилися не тільки бачити, а й словесно формулювати ці відмінності. Встановлено, що першокласники можуть зрозуміти і прийняти поставлену перед ними задачу, але її практичне виконання можливо для них тільки з опорою на наочний зразок. Учні третіх класів вже самі в змозі скласти план роботи над завданням і слідувати йому, не спираючись на представлений наочно зразок.

Розумовий і пізнавальний розвиток дітей молодшого шкільного віку

Для сприйняття молодшого школяра характерна висока емоційність і яскравість сприймаються образів. Гірше сприймаються символічні й схематичні зображення, краще - наочний матеріал. Малий життєвий досвід не дозволяє школярам точно оцінювати час і простір.

Часто є абстракцією історичні дати, дітям важко зрозуміти віддаленість подій в часі, в більшості випадків значно недооцінюються маленькі і переоцінюються великі інтервали часу.

Обмеженість в сприйнятті простору може призводити до неправильної організації робочого місця, труднощі швидкого читання через звуження рядків, помилок в сприйнятті та написанні схожих букв і цифр, глазомірним помилок при вимірі та ін.

Головна особливість уваги молодшого школяра - це відносно слабка довільність. За час навчання в початковій школі всі властивості уваги, крім перемикання, стають майже такими ж, як у дорослого. Перемикання ж в цьому віці розвинене навіть краще, ніж у дорослих, що пояснюється рухливістю нервових процесів. Шкільне навчання сприяє розвитку пам'яті молодшого школяра. Досить швидко в перші шкільні роки розвивається механічна пам'ять, відстає в темпах опосередкована, логічна пам'ять, так як в більшості випадків дитині вистачає для засвоєння матеріалу і механічною.

Якщо не приділяти належної уваги в ці роки становленню опосередкованого, логічного запам'ятовування, це негативно позначиться на навчанні в середньому і старшому ланці школи. Інтелектуальний розвиток молодшого школяра йде за наступними напрямками:

1) широке використання мови як засіб мислення;

2) три види мислення (наочно-дієве, наочно-образне, логічне) взаємно збагачують і доповнюють один одного.

Якщо який-небудь з видів мислення не використовується при навчанні, то інтелектуальний розвиток дитини йде однобічно.

Молодші школярі опановують поняттями, навчаються порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Процес порівняння у дітей одного і того ж віку може проходити по-різному.

Найчастіше діти знаходять відмінність, рідше - подібність.

Другокласники при порівнянні виділяють більшу кількість ознак, ніж першокласники.

Якщо порівнюються нові предмети, то учні легше виявляють різні риси, якщо предмети відомі - схожі якості.

При повторному порівнянні стає більшою кількість виділених ознак подібності. Операція порівняння іноді підмінюється простим рядоположени-ням предметів, тобто спочатку відзначаються властивості одного предмета, а потім - іншого.

Узагальнення молодші школярі найкраще роблять, відштовхуючись від конкретних ситуацій, детальних описів. Критерієм добре зробленого узагальнення виступає вміння навести конкретний приклад, відповідний отриманим знанням.

Отже, за період початкової школи розумовий і пізнавальний розвиток дитини помітно прогресує.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...