Вікові особливості молодшого шкільного віку курсова. Діти шкільного віку MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Для школярів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Вікові особливості молодшого шкільного віку курсова. Діти шкільного віку

Таким чином, аналіз вищеназваних класифікацій показує, що незалежно від спрямованості і особливостей поведінки в більшості підходів агресивність є основною якісною характеристикою порушень поведінки. Тому для корекції порушень поведінки дітей молодшого шкільного віку необхідно визначити тип і причини порушення поведінки, при цьому необхідно враховувати і вікові особливості дітей, так як в молодшому шкільному віці закладається фундамент моральної поведінки, відбувається засвоєння моральних норм і правил поведінки, починає формуватися громадська спрямованість особистості.

1.2 Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку

Моральна свідомість молодших школярів зазнає істотні зміни від I до III класу. Моральні знання, уявлення і судження до кінця віку помітно збагачуються, стають більш усвідомленими, різнобічними, узагальненими. Якщо моральні судження учнів I-II класів засновані на досвіді власної поведінки і на конкретних вказівках і роз'ясненнях вчителя і батьків (які діти часто повторюють, не завжди замислюючись над їх змістом), то вже учні III класу, крім досвіду власної поведінки (останній, природно, збагачується) та вказівок старших (вони сприймаються тепер більш усвідомлено), намагаються аналізувати досвід інших людей. Значно більший вплив набуває читання художньої літератури, перегляд дитячих кінофільмів. Так само формується і моральну поведінку /27,с.190/.

Діти 7-8 років роблять позитивні моральні вчинки, найчастіше слідуючи прямими вказівками старших, зокрема вчителя; учні III класу в набагато більшому ступені можуть здійснювати такі вчинки з власної ініціативи, не чекаючи вказівок з боку.

Характер. Не слід завжди розглядати характерологічні прояви молодших школярів як стійкі і закріплені форми поводжень, в яких реалізується система відносин. Характер у молодшому шкільному віці тільки складається /27,с.190/.

Характерологічні прояви молодших школярів можуть відрізнятися суперечливістю і нестійкістю. У зв'язку з цим іноді за риси характеру можна помилково прийняти тимчасові психічні стани. Н. Д. Левітів приводив приклад такої помилки. Вчителька I класу вважала одну зі своїх учениць наполегливою дівчинкою, яка вміє долати труднощі, доводити кожну справу до кінця. Тим часом об'єктивне спостереження досвідченого психолога показало, що наполегливість дівчинки - тимчасове психічний стан, який виникає тільки за певних умов: коли вона бачить приклад своєї подруги і коли до того ж її діяльність успішна. Невдачі вибивають її з колії /19,с.168/.

У поведінці молодших школярів більш чітко і прозоро виявляються типологічні особливості вищої нервової діяльності, які пізніше зазвичай перекриваються (або маскуються, як кажуть психологи) звичними формами сформованого в житті поведінки. Сором'язливість, замкнутість можуть бути безпосереднім проявом слабкості нервової системи, імпульсивність, невитриманість - проявом слабкості гальмівного процесу, сповільненість реакції і перемикання з однієї діяльності на іншу - проявом малої рухливості нервових процесів.

Зрозуміло, ця обставина аніскільки не знімає завдання виховання: нервова система, як вказував І. П. Павлов, вельми пластична і здатна до деяких змін під впливом зовнішніх впливів. До того ж, як ми знаємо, за типологічними проявами можливий контроль з боку свідомості, що і необхідно виховувати у школярів /27,с.192/.

Характер молодшого шкільного віку відрізняється деякими особливостями. Зазначимо насамперед на імпульсивність - схильність негайно діяти під впливом безпосередніх імпульсів, спонукань, по випадкових приводах, не подумавши і не зваживши всіх обставин. Причина цього явища ясна: вікова слабкість вольової регуляції поведінки, потреба в активній зовнішній розрядці. Тому далеко не всі випадки порушення молодшими шкільного віками правил внутрішнього розпорядку в школі слід пояснювати недисциплінованістю /17,с.160/

Віковий особливістю є і загальна недостатність волі: молодший школяр (особливо 7-8 років) ще не вміє довго переслідувати намічену мету, наполегливо долати труднощі і перешкоди. Він може при невдачі втратити віру в свої сили і можливості.

Поширені в молодшому шкільному віці недоліки характеру - примхливість, упертість - пояснюються недоліками сімейного виховання. Дитина звик до того, щоб всі його бажання і вимоги задовольнялися. Примхливість і впертість є своєрідною формою протесту дитини проти тих твердих вимог, які йому пред'являє школа, проти необхідності жертвувати тим, що хочеться, в ім'я того, що треба /17,с.162/.

До віковим особливостям характеру молодшого шкільного віку відносяться і такі позитивні риси, як чуйність, допитливість, безпосередність, довірливість. Важливою вікової особливістю є наслідування - молодші школярі прагнуть наслідувати дорослим і деяким одноліткам, а також героям улюблених книг і фільмів. Це, з одного боку, дозволяє виховувати суспільно цінні риси особистості через особистий приклад, з іншого боку - таїть і деяку небезпеку: молодший школяр переймає не тільки позитивне. Якщо першокласнику сподобалося, як старший учень вдало грає у волейбол, то копіюється все: розхитаною хода, брутальні вислови, вульгарні манери цього старшого /5,с.263/.

Молодші школярі дуже емоційні. Ця емоційність позначається, по-перше, в тому, що сприйняття, спостереження, уява, розумова діяльність молодших школярів зазвичай забарвлені емоціями. По-друге, молодші школярі (особливо I і II класів) не вміють стримувати свої почуття, контролювати їх зовнішній прояв, діти дуже безпосередні і відверті в вираженні радості, горя, печалі, страху, задоволення або незадоволення. По-третє, молодші школярі відрізняються великою емоційною нестійкістю, частою зміною настроїв, схильністю до афектів, короткочасним і бурхливим проявам радості, горя, гніву, страху. З роками розвивається здатність регулювати свої почуття, стримувати їх небажані прояви.

Молодший шкільний вік представляє великі можливості для виховання позитивних якостей характеру. Податливість і відома сугестивність школярів, їх довірливість, схильність до наслідування, величезний авторитет, яким користується вчитель у їхніх очах, - на все це необхідно спиратися у виховній роботі /5,с.264/.

До початку навчання в III класі, під впливом зростаючих вимог, під впливом правильно організованої навчально-виховної роботи, у молодшого шкільного віку формується працьовитість, старанність, дисциплінованість, акуратність /7,с.110/.

Курсова. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 5
1.1. Загальна характеристика молодшого шкільного віку 9

ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 20

Список використаних джерел 27

Короткий зміст роботи:

Аналіз психологічних проблем дітей в початковій школі представлений у вітчизняній літературі, перш за все в концепціях так званої готовності до шкільного навчання.
Уміння вчитися включає в себе розуміння дитиною сенсу навчальних завдань, їх відмінність від практичних, усвідомлення способу виконання дії, навички самоконтролю і самооцінки, розвиток вольових якостей, вміння спостерігати, слухати, запам'ятовувати, домагатися вирішення поставлених завдань. Ці положення розвиваються в роботах А. В. Запорожця, АІ. Леонтьєва, ВС. Мухіної, А. А. Люблінської.
Найбільш частою причиною відставання учня в школі є несформованість пізнавальної діяльності, слабкість пізнавальних процесів, відсутність мотивації.
Об'єктивна складність виховання молодших школярів полягає в тому, що діти не вміють давати зворотний зв'язок, не знають, як відповісти на несправедливість, критику, жорсткий контроль, надмірну опіку, як пояснити, що зачіпає і ображає їх, що заважає добре вчитися і дружити з однолітками.
Проблеми дитини можуть бути зрозумілі тільки в усій повноті його життєвих обставин, зв'язків і відносин. Щоб допомогти йому, психолога-практику необхідно побачити повну картину його розвитку, співвіднести її зі шкільної та сімейної ситуацією, з особливостями його особистості і характеру Явища дезадаптації нерідко виявляються в підвищенні температури, денному енурезі, блювоті, сльозливості, розладах уваги.
Дитина справляється з цими труднощами, якщо здатний здійснювати зусилля, але він не народжується з цією здатністю. Якщо в дошкільному дитинстві не була вихована ця здатність, то дітям дуже важко опанувати довільним поведінкою.
Щоб молодший школяр міг свідомо регулювати свою поведінку, дорослий повинен допомогти йому навчитися виражати свої почуття, допомагаючи тим самим переносити травматичну ситуацію, знайти спосіб впоратися з нею.
Рішення психологічних проблем в початковій школі сприяє формуванню шкільної успішності, особистісного розвитку, розвитку комунікативних навичок, профілактики девіації. При необхідності повинна проводитися спеціальна корекційна робота як індивідуальна, так і групова.
Метою курсової роботи є розгляд психологічних особливостей молодшого шкільного віку.
Завданнями курсової роботи є:
-
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ця робота вам не підійшла?

У нашій компанії ви можете замовити будь-яку авторську навчальну роботу від 300 руб.
Оформіть замовлення, а договір і касовий чек послужать вам гарантією збереження ваших коштів. Крім того, ви можете змінити план поточної роботи на свій, а наші автори перероблять основний зміст під ваші вимоги

Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку та їх діагностика

Замовити оригінальну

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Знання психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку є однією з найактуальніших проблем сучасності. Адже не дарма молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. Дитина ще зберігає багато дитячих якостей легковажність, наївність, погляд на дорослого знизу вгору. Але він вже починає втрачати дитячу безпосередність в поведінці, у нього з'являється інша логіка мислення. Вчення для нього ставати значимою діяльністю, т. К. Від характеру і результативності навчальної діяльності безпосередньо залежить розвиток особистості молодшого школяра. Розвиток мотивації навчання закріплює диференціацію ліній онтогенезу життєвого світу. Статус відмінника або невстигаючого відбивається на самооцінці дитини, його самоствердженні і самоприйняття. Якщо почуття компетенції в навчальній діяльності не формується, у дитини знижується самооцінка і виникає почуття неповноцінності; можуть розвинутися компенсаторні самооцінка і мотивація.

Своєчасне виявлення проблем навчальної діяльності, мотивації, спілкування дітей, їх правильна діагностика необхідна для того, щоб допомогти педагогу розібратися в наявних аномаліях навчальної діяльності учнів, типах невстигаючих школярів, дати рекомендації щодо формування навчальної діяльності учнів і мотивації їх навчання.

Тому метою даного дослідження є вивчення психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку та їх діагностика.

Об'єктом дослідження психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження рівень розвитку мислення і його вплив на рівень шкільної мотивації молодших школярів.

1. Провести теоретичний аналіз психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку;

2. Вивчити особливості психодіагностики молодших школярів;

3. Підібрати адекватний психологічний інструментарій;

4. Організувати і провести дослідження з вивчення впливу рівня розвитку мислення і сформованості уваги на рівень шкільної мотивації дітей молодшого шкільного віку;

5. Провести аналіз отриманих результатів.

Для реалізації поставленої мети і завдань дослідження в роботі застосовувалися такі психологічні методи дослідження: спостереження, анкета для визначення шкільної мотивації Н. Г. Лускановой. методика Бурдона, методика вивчення словесно логічного мислення Е. Ф. Замбіцявічене.

Зміст

Глава 1. Теоретичне дослідження психологічних особливостей та діагностики дітей молодшого шкільного віку та їх діагностика 5

1.1. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного

1.1.1. Динаміка розвитку психічних функцій 5

1.1.2. Навчальна діяльність 8

1.1.3. Мотивація і самооцінка 9

1.2. Особливості психодіагностики дітей молодшого шкільного

Глава 2. Дослідження впливу рівня розвитку словесно логічного мислення і сформованості властивостей уваги дітей молодшого шкільного віку на рівень їх шкільної мотивації 15

2.1. Організація дослідження 15

2.2. Результати дослідження 20

2.3. Аналіз результатів 23

Список літератури

1. Абрамова Г. С. Вікова психологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. М. 2003. 704 с.

2. Алфьоров А. Д. Психологія розвитку школярів: Навчальний посібник по психології. Ростов н / Д. 2000. 384 с.

3. Ананьєв Б. Г. До проблеми віку в сучасній психології // Избр. психол. тр. М. 1980

4. Ануфрієв А. Ф. Наукове дослідження. Курсові, дипломні та дисертаційні роботи. М. 2002. 112 с.

5. Блонський П. П. Психологія молодшого школяра. М. 1997. 574 с.

6. Кулагіна І. Ю. Колюцкий В. Н. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. М. 2004. 464 с.

7. Лейтес Н. С. Розумові здібності і вік. М. тисячу дев'ятсот сімдесят один.

8. Люблінська А. А. Вчителю про психології молодшого школяра. М. тисяча дев'ятсот сімдесят сім.

9. Немов Р. С. Психологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів: У 3-х т. Т.3. Психодіагностика. Введення в наукове психологічне дослідження з елементами математичної статистики. М. 2003. 640 с.

10. Обухова Л. Ф. дитяча психологія: теорія, факти, проблеми. І. тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять.

11. Овчарова Р. В. Довідкова книга шкільного психолога. М. 1996. 352 с.

12. Овчинникова Т. Н. Особистість і мислення дитини: діагностика та корекція. М. 2001. 192 с.

13. Основи психології: Практикум / Ред. - Упоряд. Л. Д. Столяренко. Ростов н / Д, 2003. 704 с.

14. Загальна психологія: Підручник для вузів / А. Г. Маклаков. СПб. 2003. 592 с.

15. Психодиагностические методи вивчення особистості: Навчальний посібник / Т. А. Ратанова. Н. Ф. Шляхта. М. 2003. 320 с.

Замовити оригінальну роботу

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...