Молодшого шкільного віку процесі. Діти шкільного віку MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Для школярів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Молодшого шкільного віку процесі. Діти шкільного віку

Новоутворення молодшого шкільного віку

У процесі навчальної діяльності розвиваються основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку: довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати навчальну діяльніс во, рефлекс.

Довільність психічних процесів у молодшого школяра У цьому віці центром психічного розвитку дитини стає формування довільності всіх психічних процесів (пам'яті, уваги, мислення, організації діяльності) їх інтелектуалізація, внутрішнє опосередкування в відбуваються завдяки первинному засвоєнню системи понять довільність проявляється в умінні свідомо ставити цілі, шукати і знаходити засоби їх досягнення, долати труднощі і перешкоди протягом всього мо лодшого шкільного віку дитина вчиться керувати своєю поведінкою, психічними процесами, адже вимоги до неї з перших днів перебування в школі передбачають досить високий рівень довільності Тому молодший школяр долає свої бажання і здатний керувати своїм поведінкою на основі заданих зразків сприяє розвитку довільності як особливої властивості психічних процесів і поведеніяінкі.

Внутрішній план дій молодшого школяра Виконуючи завдання з різних навчальних предметів, діти шукають зручні способи, вибирають і зіставляють варіанти дій, планують їх порядок та засоби реалізації Чим більше етапів власних дій може пров передбачити школяр, чим старанніше він може зіставити їх варіанти, тим успішніше контролювати вирішення завдань Необхідність контролю і самоконтролю, словесного звіту, самооцінки в навчальній діяль ності створюють сприятливі умови для формування у молодших школярів здатності до планування і виконання дій мисленнокі.

Уміння молодшого школяра організовувати навчальну діяльність Поряд із засвоєнням змісту наукових понять дитина опановує способи організації нового для неї виду діяльності - навчання Планування, контроль, самооцінка набувають іншого змісту, бо дія в сист темі наукових понять передбачає чітке виділення взаємопов'язаних етапів.

Вчитися вчитися є одним з основних завдань молодшого школяра, передбачає засвоєння такої дій

1) самоконтроль, суть якого полягає в зіставленні дитиною своїх навчальних дій і їх результатів із заданими учителем еталонами і зразками;

2) самооцінки, змістом якого є фіксування відповідності або невідповідності результатів засвоєних знань, освоєних навичок вимогам навчальної ситуації;

3) самоорганізація у вивченні навчального матеріалу, підготовці до контрольних і самостійних робіт, виконанні творчих завдань і т. П. Передбачає вміння планувати час, організовувати свою діяльність контролювати і оцінювати її результати

4) усвідомлення мети і способів навчання в школі і вдома, що є передумовою осмисленої, цілеспрямованої і ефективної навчальної діяльності

Засвоєння цих дій означає, що молодший школяр з об'єкта навчання стає його суб'єктом, хоча самодостатнім в цій діяльності він стане пізніше

Рефлексія молодшого школяра У дітей молодшого шкільного віку виникає усвідомлення власних дій, психічних станів Особливість їх навчальної діяльності полягає в тому, що школярі повинні обґрунтовувати правильність своїх вісловлюва ань і дій Багато прийоми такого обґрунтування показує вчитель Необхідність розрізняти зразки суджень і самостійні спроби в їх побудові сприяють формування у молодших школярів уміння як би з боку рас дати і оцінювати власні думки і дії Це вміння є основою рефлексії (лат reflexio - відображення) - осмислення своїх суджень і вчинків з точки зору їх відповідності задуму та умовам діяльності; САМОАЛ ліз Свідченням цього є здатність бачити особливості власних дій, робити їх предметом аналізу, порівнювати з діями інших людей Якщо дошкільник основному орієнтується на індивідуальний досвід, то моло дшій школяр починає орієнтуватися на загальнокультурні зразки, якими він опановує у взаємодії з дорослими і сверстнікамснікамі.

Рефлексія змінює пізнавальну діяльність молодших школярів, їх ставлення до себе і до оточуючих, погляд на світ, змушує не просто приймати на віру знання від дорослих, але і виробляти свою думку, власності сні погляди, уявлення про цінності, значимість навчання У цьому віці вона тільки починає развіватьсяя.

За концепцією Б Еріксона, в молодшому шкільному віці формуються такі важливі особистісні освіти, як почуття соціальної та психологічної компетенції (при несприятливому розвитку - соціальної і психолого огічноі неповноцінності, неспроможності), а також почуття диференціації своїх можливостей На його думку, стимулювання в цей період компетентності є важливим фактором формування лічностіті.

У молодшому шкільному віці всі ці новоутворення ще недостатньо сформовані, проте завдяки їм психіка дитини досягає необхідного для навчання в середній школі рівня розвитку

Якщо Ви помітили помилку в тексті виділіть слово і натисніть Shift Enter

  • Головна
  • Нове
  • Популярне
  • Карта сайту
  • Пошук
  • Контакти

Психолого-педагогічна характеристика молодшого шкільного віку

У молодшому шкільному віці діти мають значні резерви розвитку. Їх виявлення та ефективне використання - одне з головних завдань вікової та педагогічної психології. Але перш ніж використовувати наявні резерви, необхідно підтягнути дітей до потрібного рівня готовності до навчання.

З надходженням дитини в школу під впливом навчання починається перебудова всіх її пізнавальних процесів, набуття ними якостей, властивих дорослим людям. Це пов'язано з тим, що діти включаються в нові для них види діяльності і системи міжособистісних відносин, що вимагають від них наявності нових психологічних якостей. Спільними характеристиками всіх пізнавальних процесів дитини повинні стати їх довільність, продуктивність і стійкість. На уроках, наприклад, дитині з перших днів навчання необхідно протягом тривалого часу зберігати підвищену увагу, бути досить посидючим, сприймати і добре запам'ятовувати все те, про що говорить вчитель.

Психологами доведено, що звичайні діти в молодших класах школи цілком здатні, якщо тільки їх правильно навчати, засвоювати і складніший матеріал, ніж той, який дається за чинною програмою навчання. Однак для того щоб вміло використовувати наявні у дитини резерви, необхідно вирішити заздалегідь дві важливі завдання. Перша з них полягає в тому, щоб якомога швидше адаптувати дітей до роботи в школі і вдома, навчити їх вчитися, не витрачаючи зайвих фізичних зусиль, бути уважними, посидющими. У зв'язку з цим навчальна програма повинна бути складена таким чином, щоб викликати і підтримувати постійний інтерес в учнів.

Друге завдання виникає у зв'язку з тим, що багато дітей приходять до школи не тільки не підготовленими до нової для них соціально-психологічної ролі, а й зі значними індивідуальними відмінностями в мотивації, знаннях, уміннях і навичках, що робить вчення для одних занадто легким, нецікавим справою, для інших надзвичайно важким (і внаслідок цього також нецікавим) і тільки для третіх, які не завжди складаю більшість, відповідним їх здібностям. Виникає необхідність психологічного вирівнювання дітей з точки зору їх готовності до навчання за рахунок підтягування відстаючих до добре встигають.

Ще одна проблема полягає в тому, що поглиблена і продуктивна розумова робота вимагає від дітей посидючості, стримування емоцій і регуляції природної рухової активності, зосередження і підтримки уваги на навчальних завданнях, а це в початкових класах вміють робити далеко не всі діти. Багато з них швидко втомлюються, втомлюються.

Особливі труднощі для дітей 6-7-річного віку, які починають навчатися в школі, представляє саморегуляція поведінки. Дитина повинна сидіти на місці під час уроку, не розмовляти, не ходити по класу, не бігати по школі під час перерв. В інших ситуаціях, навпаки, від нього вимагається прояв незвичайної, досить складною і тонкої рухової активності, як, наприклад, при навчанні малювання та письма. Багатьом першокласникам явно не вистачає сили волі для того, щоб постійно утримувати себе в певному стані, управляти собою протягом тривалого періоду часу.

На заняттях вчитель задає дітям питання, змушує їх думати, а вдома те ж саме від дитини вимагають батьки при виконанні домашніх завдань. Напружена розумова робота на початку навчання дітей в школі стомлює їх, але це часто відбувається не тому, що дитина втомлюється саме від розумової роботи, а через його нездатність до фізичної саморегуляції.

Зі вступом до школи змінюється становище дитини в сім'ї, у нього з'являються перші серйозні обов'язки по дому, пов'язані з вченням і працею. До нього дорослі люди починають пред'являти підвищені вимоги. Все це разом узяте утворює проблеми, які дитині необхідно вирішувати за допомогою дорослих на початковому етапі навчання в школі.

У молодшому шкільному віці закріплюються і розвиваються далі ті основні людські характеристики пізнавальних процесів (сприйняття, увага, пам'ять, уява, мислення і мова), необхідність яких пов'язана зі вступом до школи. З «натуральних», по Л. С. Виготському, ці процеси до кінця молодшого шкільного віку повинні стати «культурними», т. Е. Перетворитися на вищі психічні функції, пов'язані з промовою, довільні і опосередковані. Цьому сприяють основні види діяльності, якими здебільшого зайнятий дитина даного віку в школі і вдома: вчення, спілкування, гра і праця. У чому ж полягають найбільш важливі зміни, які за період молодшого шкільного віку відбуваються зі сприйняттям, увагою, пам'яттю, мовою і мисленням дитини? До семирічного віку у дітей можна виявити лише репродуктивні образи-уявлення про відомих об'єктах або події, які не сприймаються в даний момент часу, причому ці образи в основному статичні. Дошкільнята, наприклад, зазнають труднощів, намагаючись уявити проміжні положення падаючої палички між вертикальним і горизонтальним її становищем.

Copyright 2016 - All Rights Reserved - www. directeducation. ru

Психологічні особливості розвитку пізнавальних процесів в молодшому шкільному віці

У практиці навчання дітей молодшого шкільного віку в останні роки відбулися якісні зміни. І на даному етапі, мабуть, немає жодної іншої ступені освіти, яка мала б таку кількість програм і напрямків в навчанні дітей, як молодший шкільний період розвитку. Правда, при цьому важливо відзначити, що багато шкіл і педагоги поступово переходять у своїй роботі від інноваційних до традиційних програм і методів навчання. У чому причина такого стану справ? Не заглиблюючись в аналіз проблеми впровадження нового змісту і методів навчання в початкову школу, відзначимо лише один фактор, який, на нашу думку, відіграє найважливішу роль в організації навчання молодших школярів. Це психологічна характеристика як цілого періоду розвитку, що отримав в психології назву «молодший шкільний» [35]. Дитина за своїм реальним ( «паспортному») віком може бути молодшим школярем, а насправді (за своїм психологічним віком) є дошкільням.

Що ж визначає психологічний вік дитини? Дотримуючись теорії відомого психолога Л. С. Виготського, - це центральне психологічне новоутворення віку. І якщо трохи переформулювати думка Л. С. Виготського, можна буде сказати, що це те, в чому концентровано втілюються особливості того чи іншого вікового періоду. Це та чи інша психічна функція, яка визначає специфіку розвитку всіх інших психічних функцій і процесів в тому чи іншому віковому періоді. Центральне психологічне новоутворення «висвітлює» певний період розвитку. Діти, відповідно до свого віку, спілкуються, взаємодіють з предметами, вчаться і т. П. Треба сказати, що в сучасній психології є різні відповіді на питання, що є центральним психологічним новоутворенням молодшого шкільного періоду розвитку. Це і рефлексія, і планування, і довільне увагу.

У молодшому шкільному віці розвивається Увага.

Без достатньої сформованості цієї психічної функції процес навчання неможливий. У порівнянні з дошкільнятами молодші школярі набагато уважніші. Вони вже здатні концентрувати увагу на нецікавих діях, але у них все ще переважає мимовільне увагу. Для них зовнішні враження - сильний відволікаючий фактор, їм важко зосередитися на незрозумілому складному матеріалі. Їх увагу відрізняється невеликим об'ємом, малою стійкістю - вони можуть зосереджено займатися однією справою протягом 10-20 хвилин (в той час як підлітки - 40-45 хвилин, а старшокласники - до 45-50 хвилин). Ускладнені розподіл уваги і його переключення з одного навчального завдання на інше [30].

Різні діти уважні по-різному: раз увагу володіє різними властивостями, ці властивості розвиваються не однаковою мірою, створюючи індивідуальні варіанти. Одні учні мають стійке, але погано перемикається увагу, вони досить довго і старанно вирішують одну задачу, але швидко перейти до наступної, їм важко. Інші легко переключаються в процесі навчальної роботи, але так само легко відволікаються на сторонні моменти. У третє хороша організованість уваги поєднується з його малим об'ємом.

Зустрічаються неуважні діти, що концентрують увагу не на навчальних заняттях, а на чомусь іншому - на своїх думках, далеких від навчання, малюванні на парті і т. Д. Увага цих дітей досить розвинене, але через відсутність потрібної спрямованості вони справляють враження розсіяних. Для більшості неуважних молодших школярів характерні сильна відволікання, погана концентрованість і нестійкість уваги.

Нове

У світі немає однакових людей. Ми всі дуже різні. Але кожна людина хоче, щоб його розуміли, приймали таким, яким він є, не ламали б його особистість, а допомагали стати ще краще, ще прекрасніше.

Багатьох психологів найрізноманітніших шкіл і напрямків давно привертала увагу надзвичайна значимість відносин між батьками і дітьми. Вирішальну роль для розвитку дитини, відіграють відносини з близьким дорослим.

Розділи

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...